ตรวจก่อนอันตราย ปวดท้องรอบเดือน ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

630-3

ถึงเวลารอบเดือนมาทีไร ความทรมานจากอาการปวดท้องก็ถามหา บางคนปวดไม่มาก แต่บางคนก็ถึงขั้นหน้าซีด นอนซม ทำอะไรไม่ได้เลย และกลับเป็นอาการยอดฮิตที่พบได้ 70-80%
เรื่องของประจำเดือนจึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งอาการปวดประจำเดือนที่จะมากหรือน้อย ก็ต้องหมั่นสังเกตดีๆ ว่าเป็นภาวะทั่วไป หรือผิดปกติหรือไม่ ซึ่งพญ.จูลี หวัง สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานีได้อธิบายถึงเรื่องนี้ว่าการปวดท้องประจำเดือนมีอยู่ 2 กลุ่มคือ เป็นโรคกับไม่เป็นโรค

1.การปวดท้องประจำเดือนแบบไม่เป็นโรค จะปวดท้องรอบเดือนใน 1-2 วันแรกของรอบเดือนเท่านั้น ปวดแบบทนได้ไม่ต้องทานยาแก้ปวด สาเหตุเกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกเพื่อไม่ให้รอบเดือนมามากจนทำให้เกิดภาวะตกเลือด

2. การปวดท้องประจำเดือนแบบเป็นโรค จะปวดท้องประจำเดือนมากจนต้องทานยาแก้ปวด สังเกตได้จากการเพิ่มปริมาณของยา เช่น พาราเซตามอล 2 เม็ด เป็น 4 เม็ด หรือเปลี่ยนเป็นยา Ponstan อาการปวดจาก 2-3 วัน กลายเป็นตลอดของช่วงรอบเดือน หรือคนที่มีอาการหนักจะพบว่าปวดตลอดเวลาโดยไม่สัมพันธ์กับรอบเดือนคนไข้กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ นอกจากนี้ถ้าพบในอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน รังไข่ ปีกมดลูก จนกลายเป็นพังผืดในท้องก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิด Chocolate Cyst, เนื้องอกในมดลูก และมดลูกโตมีพังผืดในมดลูก

การรักษาเริ่มต้นจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน และ Ultrasound  ถ้ายังเป็นไม่มาก ไม่มีซีสต์ ไม่มีเนื้องอก พังผืดยังเป็นไม่เยอะ ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยการใช้ยา Hormone เช่น ยาคุมกำเนิด มีตั้งแต่ใช้กิน ฉีด ฝัง ใส่ห่วง เป็นต้น แต่ถ้าตรวจพบเนื้องอกซีสต์ หรือพังผืดที่เป็นเยอะจนทำให้อวัยวะข้างเคียงเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น มีบุตรยาก ลำไส้อุดตัน หรือท่อไตอุดตัน จากพังผืด กลุ่มนี้ต้องทำการรักษาแบบการผ่าตัดส่องกล้อง

นอกจากนี้ การทำความสะอาดในช่วงมีประจำเดือนก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าอนามัยนั้นสามารถเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เพราะยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งสบายตัวมากขึ้น เรื่องการทำความสะอาดเพียงแค่ดูแลอาบน้ำ หรือถ้าใครที่อยากใช้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะที่ก็สามารถทำได้ แต่ควรทำเพียงภายนอกก็พอ ไม่ต้องสวนล้างเข้าไปจนถึงภายในเพราะไม่อย่างนั้นจะยิ่งเกิดอันตรายได้จากการติดเชื้อหรืออักเสบได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under วิถีทางการดำเนินชีวิต

เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ

ใส่ความเห็น

Filed under วิถีทางการดำเนินชีวิต

รวม คำคมที่น่าประทับใจ

English version : “A life without love, is no life at all”

Thai version : “ชีวิตที่อยู่โดยไม่มีความรัก มันก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตอยู่”

Version Française : “La vie sans amour, pas de vie du tout” -Leonardo da Vinci


English version : “A successful man is one who makes more money than his wife can spend.”

Thai version : “ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาใช้.”

Version Française : “Un homme qui a réussi est un homme qui gagne plus d’argent que sa femme n’en dépense.”


English version : “A successful woman is one who can find such a man.”

Thai version : “แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่ สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน.”

Version Française : “Et une femme qui a réussi est une femme qui a trouvé un tel homme.”

– Lana Turner


English version : “A woman worries about the future until she gets a husband.”

Thai version :  “ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี.”

Version Française : “Une femme s’inquiète de l’avenir jusqu’à ce qu’elle devient un mari.”

***********************************************

English version : “A man never worries about the future until he gets a wife.”

Thai version :  “ผู้ชายไม่เคยกังวลเกี่ยวกับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา.”

Version Française : “Un homme ne s’inquiète jamais de l’avenir avant qu’il n’obtienne une femme.”


English version : “A woman has the last word in any argument.”

Thai version : “ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง.”

Version Française : “Une femme a le dernier mot dans n’importe quel argument.”  

**************************************************

English version : “Anything a man says after that is the beginning of a new argument.”

Thai version : “แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่.”

Version Française : “Quoi que ce soit un homme dit après cela est le début d’un nouvel argument.”


English version : “Death ends a life, not a relationship.”

Thai version : “ความตายพรากได้แต่ชีวิตแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์”

Version Française : “La mort met fin à une vie, pas une relation.”

– Mitch Albom


English version :  “Do all the good you can, By all the means you can, In all the ways you can, In all the places you can, At all the times you can, To all the people you can, As long as ever you can.”

Thai version :  “จงบำเพ็ญความดีทุกประการที่คุณสามารถ ด้วยวิธีทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถ โดยวิถีทางทุกประการที่คุณสามารถ ในสถานที่ทุกแห่งที่คุณสามารถ ในเวลาทุกเมื่อที่คุณสามารถ แก่คนทุกคนที่คุณสามารถ ตราบเท่าที่คุณสามารถจะบำเพ็ญความดีนั้นได้”

Version Française : “Faites tout le bien que vous pouvez, Par tous les moyens, que vous pouvez, De toutes les façons que vous pouvez, Dans tous les endroits où vous pouvez, À toutes les fois que vous pouvez, Pour toutes les personnes que vous pouvez, Aussi longtemps que vous le pouvez. ”

– John Wesley


English version : “Friendship between two persons depends upon the patience of one.”

Thai version : “ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจะยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับความอดทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.”

Version Française : “L’amitié entre deux personnes dépend de la patience de chacun.”


English version : “I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars.”

Thai version : ฉันจะรักแสงสว่างเพราะมันส่องให้ฉันเห็นทาง แต่ฉันจะอดทนกับความมืดเพราะมันทำให้ฉันเห็นดวงดาว

Version Française : “Je vais aimer la lumière pour qu’elle me montre le chemin, mais je vais supporter l’obscurité car elle me montre les étoiles.” – Og Mandino


English version : “I love you without knowing how,why,or even from where.”

Thai version : “ผมรักคุณโดยไม่ต้องรู้ว่ารักอย่างไร รักทำไม หรือรักจากที่ไหน”

Version Française : “Je vous aime sans savoir comment, ni pourquoi.ou même d’où.”

439872zev6untzyt


English version : “Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny.”

– Mahatma Gandhi

Thai version :“จงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด จงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำ จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม” –  มหาตมา คานธี

Version Française : “Gardez vos pensées positives parce que vos pensées deviennent vos paroles. Gardez vos mots positifs parce que vos mots deviennent vos comportements. Gardez vos comportements positifs parce que vos comportements deviennent vos habitudes. Gardez vos habitudes positives parce que vos habitudes deviennent vos valeurs. Gardez vos valeurs positives, car vos valeurs deviennent votre destinée “. – Par Gandhi


English version : “Love means never having to say you’re sorry.”

Thai version : “ความรักหมายถึงไม่มีการบอกว่าคุณต้องขออภัย.”

Version Française : “Aimer c’est ne jamais avoir à dire qu’on est désolé.” Love story, Oliver Barrett IV.


English version : “Seize the day. Make your lives extraordinary.”

Thai version : “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา”

Version Française : “Saisissez le jour.Rendez vos vies extraordinaires.”


English version : “Time is like a river. You cannot touch the same water twice, Because the flow that has passed will never pass again.” Enjoys every moment of life…

Thai version : “เวลาก็เหมือนสายน้ำ คุณไม่สามารถสัมผัสน้ำเดียวกันสองครั้ง เพราะกระแสที่ผ่านจะไม่ผ่านอีกครั้ง” เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาของชีวิต

Version Française : “Le temps est comme une rivière. Vous ne pouvez pas toucher deux fois la même eau parce que l’eau est passée et ne repassera plus.” Profitez de chaque moment de cette vie.

439872zev6untzyt


English version : “To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.”

Thai version : “การจะมีความสุขกับผู้ชายคนหนึ่งคุณจะต้องเข้าใจเขามาก ๆ แต่รักเเขาให้น้อย.”

Version Française : “Pour être heureuse avec un homme, vous devez le comprendre beaucoup et l’aimer un peu.”

*************************************************

English version : “To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.”

Thai version : “การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องรักเธอมาก ๆ และไม่พยายามที่จะเข้าใจในตัวเธอทั้งสิ้น.”

Version Française : “Pour être heureux avec une femme, vous devez l’aimer beaucoup et ne pas essayer de la comprendre du tout.”


English version : View From The Window Life is like a view from the window. You can’t change the window even if you don’t like it, but you can change the way you look at it. Then you will see how beautiful life is.

Thai version :  ดูจากหน้าต่าง ชีวิตก็เหมือนมองจากหน้าต่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนหน้าต่างแม้ว่าคุณจะไม่ชอบ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองไปที่มัน แล้วคุณจะเห็นวิธีการที่สวยงามของชีวิต

Version Française : Vue de la fenêtre La vie c’est comme une vue de la fenêtre. Vous ne pouvez pas modifier la fenêtre, même si vous ne l’aimez pas, mais pouvez-vous changer la façon dont vous regardez. Vous verrez ensuite à quel point la vie est belle.

439872zev6untzyt


English version : “When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.”

Thai version :  “เมื่อชีวิตมีร้อยเหตุผลทำให้คุณร้องไห้ แสดงให้ชีวิตเห็นว่าคุณมีพันเหตุผลที่ยังยิ้มได้.”

Version Française : “Quand la vie vous donne une centaine de raisons de pleurer, montre la vie que vous avez mille raisons de sourire.”

439872zev6untzyt


English version : “When you keep saying you are busy, Then you are never free. When you keep saying you have no time, Then you will never have time. When you keep saying that you will do it tomorrow. Then your tomorrow will never come.”

Thai version :  “เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่ว่าง แล้วคุณจะไม่เคยฟรี เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่มีเวลา จากนั้นคุณจะไม่เคยมีเวลา เมื่อคุณพูดแต่ว่าคุณจะทำในวันพรุ่งนี้ จากนั้นในวันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่มา”

Version Française : “Lorsque vous continuez à dire que vous êtes occupé, Ensuite, vous n’êtes jamais libre. Lorsque vous continuez à dire que vous n’avez pas le temps, Ensuite, vous n’aurez jamais le temps. Lorsque vous continuez à dire que vous allez le faire demain. Ensuite, votre demain ne viendra jamais.”

***********************************************************

English version : “Where there is love there is life.”

Thai version : “ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีชีวิต

Version Française : “Là où il y a amour, il y a la vie.”

– Mahatma Gandhi

****************

ใส่ความเห็น

Filed under คำคมที่น่าประทับใจ

กินเป็นจริงหรือ

กินเป็นจริงหรือ
บทความโดย : ศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ ศุภพิพัฒน์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์
โ่รค เรื้อรังที่เกิดขึ้นกับคนเราล้วนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง บางคนกินเพื่ออยู่ แต่หลายคนอยู่เพื่อกิน กินเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย คนส่วนใหญ่จะรู้สึกตัวต่อเมื่อโรคมาเคาะประตูบ้านแล้ว

คุณเป็นคนประเภทไหน

กินไม่เป็น กินเป็น
ไม่กินมื้อเช้า กินหนักมื้อเที่ยงและเย็น กินทุกมื้อ มื้อเย็นเบากว่ามื้ออื่น
เมื่อพบของชอบกินจนพุงกาง กินแค่พออิ่ม
กินอาหารทอด ๆ มัน ๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  กินอาหารทอด ๆ มัน ๆ 3-4 เดือนครั้ง
ชอบกินโดนัท เค้ก คุกกี้ พาย พัฟ หรือมันฝรั่งทอดกรอบเป็นอาหารว่างบ่อย ๆ ชอบกินถั่วแปป ปั้นขลิบใส้ปลานึ่ง ซาลาเปาไส้ผักหรือไส้หมูสับ ปอเปี๊ยะสดเป็นอาหารว่าง
ไม่ชอบผัก อย่างดีก็ต้นหอมผักชีในชามก๋วยเตี๋ยว ชอบผักโดยเฉพาะผักจิ้มน้ำพริก
กิน”ข้าวผัด”ไก่ใบกะเพรา กิน”ข้าวราด”ไก่ผัดใบกะเพรา
กินข้าวผัด ข้าวราดแกงกะทิ กินข้าวยำปักษ์ใต้
กินข้าวหมกไก่ ข้าวมันไก่ กินข้าวหน้าไก่
กินข้าวขาหมูคากิและหนังหมู ข้าวขาหมูไร้หนัง
กินขนมหวานหรือแกงบวดหลังอาหารคาวทุกครั้ง ชอบผลไม้หลังอาหารคาว
กินเงาะมังคุดเป็นกิโล เงาะมังคุดครั้งละ 4 ลูก
กินองุ่น ลำใย ลองกอง เป็นพวง กินองุ่น ลำใย ลองกอง ครั้งละ 4-5 ลูก
ทุเรียนครั้งละลูกครึ่งลูก ทุเรียนครั้งละเม็ด
มะละกอ แตงโม ครั้งละครึ่งลูก มะละกอ แตงโม ครั้งละ 4-5 ชิ้น
ชอบน้ำหวาน น้ำอัดลม กาแฟเย็น คาปูชิโนปั่น ชอบน้ำเปล่า

เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

เมื่อคุณรู้ว่าที่กินอยู่ทุกวันนี้เป็นการเลือกที่ผิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ขอให้มีใจแน่วแน่ มุ่งมั่น ย่อมสามารถแก้ไขเป็นคนใหม่ที่เลือกบริโภคได้ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

จากหนังสือ 100 เรื่องเด่นความรู้เพื่อส่งเสริสุขภาพสำหรับประชาชน

หาดาวน์โหลดได้ ที่ :  http://resource.thaihealth.or.th/library/12377

ใส่ความเห็น

Filed under วิถีทางการดำเนินชีวิต

กินอย่างไรให้ห่างไกลกรดไหลย้อน

 

t630

เป็นที่ทราบกันดีว่า พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดอาการกรดไหลย้อน ปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ เรอเปรี้ยว มีรสขม ยังไม่พอยังเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นปากอีกด้วย

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ลองมาสำรวจพฤติกรรมการรับประทาน รวมถึงอาหารที่จะช่วยทำให้ห่างไกลจากภาวะกรดไหลย้อน หรือทำให้อาการบรรเทาเบาบางลง

ลด งด เลิก

หลังรับประทานอาหารทันที หลีกเลี่ยงการนอนราบ การออกกำลัง การยกของหนัก เอี้ยวตัว หรือก้มตัว
– รับประทานแต่พอดี ไม่ควรกินอิ่มจนเกินไป
– หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อดึก ไม่ควรรับประทานอาหารใดๆ อย่างน้อยภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงก่อนนอน
– หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอด อาหารมัน ฟาสต์ฟู้ด เนย นม
– หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊ส เช่น ถั่วทุกชนิด อาหารที่มีเครื่องเทศมากๆ หรือพืชผักที่มีกลิ่นแรง เช่น หัวหอม กระเทียม เป็นต้น
– หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด
– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภท เช่น กาแฟ ชา ช็อกโกแลต น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
– หลีกเลี่ยงผลไม้รสเปรี้ยว เช่น ส้ม มะเขือเทศ เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าเพิ่งถอดใจว่า ดูจากรายการพฤติกรรมการรับประทานที่ควรงด ลด และหลีกเลี่ยงแล้ว จะเหลืออะไรที่สามารถรับประทานได้อีก ความจริงยังมีอาหารที่เป็นมิตรกับผู้มีภาวะกรดไหลย้อนอีกมากมายที่สามารถรับประทานได้ ส่วนอาหารทั่วไปก็รับประทานได้บ้าง เพียงแต่ควรปรับพฤติกรรมการรับประทาน ซึ่งอาหารที่เป็นมิตรกับผู้เป็นกรดไหลย้อน เช่น

– อาหารที่ย่อยง่าย ที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลานึ่ง ปลาต้ม  ข้าวกล้องต้ม ขนมปังโฮลวีท
– อาหารที่ไม่กระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรด เช่น มันฝรั่ง มันเทศ
– ผักและผลไม้ที่มีสภาพความเป็นด่าง เช่น กล้วยน้ำว้า ซึ่งมีเส้นใยเพ็คตินที่ช่วยในการรระบายท้องให้สบาย
– เครื่องดื่ม ไม่ควรเป็นเครื่องดื่มที่สร้างกรดหรือแก๊ส ควรรับประทานน้ำเปล่าดีที่สุด

กรดไหลย้อน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะเรื้อรัง เพียงแค่ปรับพฤติกรรมและปรับอาหาร ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/life/health/p18

ใส่ความเห็น

Filed under วิถีทางการดำเนินชีวิต

น้ำเกลือชาวบ้าน

สูตรผสม 

1. น้ำสะอาด 1ขวด (แม่โขงกลม) หรือ ขวดน้ำเปล่า ความจุ 750 cc  (750 ml)

2. น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ หรือ 2 กำมือ

3. เกลือ 1/2 ช้อนชา หรือ 1-2 หยิบมือ

ตวงน้ำและส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อ แล้วต้มจนน้ำเดือด ปิดไฟแล้ว
เทน้ำเกลือกลับใส่ขวดเก็บไว้ดื่มแทนน้ำ

bouteille-vide-ariane-20cl_1

สรรพคุณ

1. ใช้แก้อาการอ่อนเพลีย หรือตะคริวจากการออกแรงมากเหงื่อออกมาก

2. ดื่มแทนน้ำและอาหาร ในคนที่เป็นโรคท้องเดิน หรืออาเจียน

3. ดื่มเวลามีไข้สูง

 

คำเตือน : คนที่เป็นโรคไต และโรคหัวใจ ให้ใช้อย่างระวังเพราะอาจมีอาการบวม
และเหนื่อยได้ เนื่องจากในน้ำเกลือมีรสเค็มบ้าง

ใส่ความเห็น

Filed under พึ่งตนเอง

กดจุดหยุดอาการ “ปวดหลัง”

การเดินถอยหลังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณเอวและหลัง การบริหารนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในท่าบริหารของมวยจีน”ไท้เก๊ก” เรียกว่า ท่า “ต่าวเหนี่ยนโหว” (ท่าถอย)

สำหรับผู้ที่ต้องทำงานก้ม ๆ เงย ๆ เช่นชาวนา ชาวสวน กรรมกร ฯลฯ มักมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณ หลังการเดินถอยหลัง จะทำให้การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อและการไหลเวียนของโลหิตบริเวณเอวและหลังดีขึ้น

การบริหาร โดยการเดินถอยหลังเป็นวิธีรักษาโรคปวดหลังแบบง่าย ๆ ที่บุคคลทุกเพศทุกวัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับระยะเวลาในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วควรบริหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ20 นาที ถ้าหากผู้ป่วยเกิดมีอาการปวดหลังให้รีบบริหารด้วยวิธีนี้ จะทำให้อาการปวดเมื่อยหายไปได้

การเดินถอยหลัง นอกจากสามารถทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวดเมื่อยเอวและหลังแล้ว ยังสามารถป้องกัน หลังโกงได้ด้วย ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำวัน ลำตัวของคนมักจะก้มไปทางด้านหน้ามากกว่าด้านหลัง ทำให้ร่างกายมีแนวโน้มที่จะหลังโกงมากขึ้น การบริหารร่างกายด้วยวิธีนี้ทำให้การก้มไปทางหน้าและหลังเกิดความสมดุล นอกจากจะช่วยให้หายจากอาการปวดหลังโดยไม่ต้องเสียเงินแล้ว ยังเป็นการรักษาบุคลิกให้สง่างามได้อีกด้วย

PDF TRAIT

 

 

 

 

 

 

 

ท่ากดจุดและบริหารแก้ปวดหลัง

1.วิธีมือท้าวเอว หัวแม่มือกดจุดไต (เซิ่นยวี)*
จุดไต (เซิ่นยวี)* อยู่ใต้หนามกระดูกสันหลังเอวข้อที่ 2 มาทางด้านข้างทั้งสอง ห่างจากแนวสันหลังประมาณ 1.5 ชุ่น**)
ท่าเตรียม :
ยืนตรง ยืดอก ศรีษะตั้งตรง มองไปข้างหน้าในระดับตา มือทั้งสองข้างท้าวเอว ใช้หัวแม่มือกดที่จุดไตวิธีปฏิบัติ :
ให้ก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหลัง (พยายามยืดขาให้สุด) โดยให้ปลายเท้าแตะพื้นก่อน แล้วจึงลงส้น ค่อย ๆ ปล่อยน้ำหนักตัวบนขาซ้าย หลังจากนั้นจึงค่อยขยับเท้าขวาถอยหลังแบบเดียวกัน ทำสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ขณะที่ถอยหลังหนึ่งก้าว ให้ใช้หัวแม่มือกดลงบนจุดไต (เซิ่นยวี) หนึ่งครั้ง

 

PDF-TRAIT-01

 

 

 

 

 

 

 

2. วิธีมือทั้งสองข้าง ทอดลงข้างลำตัว

ท่าเตรียม :
ยืนตรง ยืดอก ศรีษะตั้งตรง ตามองไปข้างหน้าในระดับสายตา มือทั้งสองข้างทอดลงข้างลำตัว ให้ยืดอก พร้อม ๆ กับการถอยหลัง เช่นเดียวกับแบบที่ 1 (พยายามเหยียดเท้าให้เต็มที่)

ข้อควรระวัง :
1.การบริหาร อาจจะเลือกปฏิบัติโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรืออาจใช้ทั้งสองแบบ บริหารสลับกันก็ได้

2. สถานที่ ควรเลือกที่ ๆ ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวาง (เพื่อป้องกันไม่ให้สะดุดหกล้ม) อาจบริหารภายในห้องก็ได้

3. ผู้ที่เป็นวัณโรค หรือมะเร็ง หรือผู้ที่มีอาการปวดเอวเพราะสาเหตุอื่นอันมิใช่เพราะกล้ามเนื้อบริเวณเอวเคล็ดเมื่อย ไม่ควรใช้วิธีนี้

61849teneh1sycx

 

*จุดไต (เซิ่นยวี)

ไตในทัศนะของจีนมีความหมายที่กว้างมาก นอกจากตัวไตแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ประสาท ระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนเป็นต้น เพราะฉะนั้นการกดจุดดังกล่าวถือว่าจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอื่น ๆอีกด้วย

**ชุ่น

1. วัดโดยใช้นิ้วกลาง ให้ผู้ป่วยเอานิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางจรดกันเป็นวงกลม ให้ถือเอาระยะห่างของปลายรอยตัดทั้งสองซึ่งอยู่ด้านข้างของท่อนกลางของนิ้วกลางเป็น หนึ่งชุ่น หรือ

2. วัดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ ให้ถือความกว้างของข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือของผู้ป่วยเป็น หนึ่งชุ่น

 

SmileyReading

 

 

แหล่งที่มาจากหนังสือ : “กดจุดหยุดอาการ” หมอชาวบ้าน” คุณ วิทิต วัณนาบูล”

ใส่ความเห็น

Filed under พึ่งตนเอง