กายบริหาร “สิบท่าพญายม”

ท่าที่ 1 “เศียรสะบัด”
ท่าเตรียมอยู่ในท่าตรง
มือทั้งสองข้างท้าวเอว
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. สะบัดหน้าไปทางซ้าย
2. หันหน้าตรง
3. สะบัดหน้าไปทางขวา
4. หันหน้าตรง
5. ก้มหน้า
6. หน้าตรง
7. เงยหน้า
8. หน้าตรง

 ท่าที่ 2 ” หมัดคู่ ”
ท่าเตรียมอยู่ในท่าตรง
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. ชูกำปั้นคว่ำมือทั้งสองข้าง
ไปข้างหน้า พร้อมแยกเท้าซ้ายออก
2. เหวี่ยงมือไปทางซ้าย
3. กลับมาชูกำปั้นข้างหน้า
4. ลดมือลงอยู่ในท่าตรง
5. ชูกำปั้นคว่ำมือทั้งสองข้าง
ไปข้างหน้า พร้อมแยกเท้าขวาออก
6. เหวี่ยงมือไปทางขวา
7. กลับมาชูกำปั้นข้างหน้า
8. ลดมือลงอยู่ในท่าตรง

 ท่าที่ 3 ” ชูเข่า ”
ท่าเตรียมยืนตรงมือทั้งสองข้างท้าวเอว
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. ยกเข่าซ้าย
2. สะบัดเท้าซ้ายไปข้างหน้า
3. งอเข่ากลับ
4. ยืนตรง
5. ยกเข่าขวา
6. สะบัดเท้าขวาไปข้างหน้า
7. งอเข่ากลับ
8. ยืนตรง

 ท่าที่ 4 ” เกาตาตุ่ม ” ท่าเตรียมอยู่ในท่าตรง
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. กางแขนทั้งสองข้างพร้อม
แยกเท้าซ้ายออก
2. ก้มลงเอามือซ้ายจับตาตุ่มเท้าขวา
3. กลับมาอยู่ในท่ากางแขนเหมือนเดิม
4. ยกเท้าซ้ายกลับพร้อมลดมืออยู่ในท่าตรง
5. กางแขนทั้งสองข้างพร้อมแยกเท้าขวาออก
6. ก้มลงเอามือขวาจับตาตุ่มเท้าซ้าย
7. กลับมาอยู่ในท่ากางแขนเหมือนเดิม
8. ยกเท้าขวากลับพร้อมลดมืออยู่ในท่าตรง

 ท่าที่ 5 “จุ่มให้ลึก”
ท่าเตรียมยืนตรง มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. ชูมือไปข้างหน้าพร้อมแยกเท้าซ้ายออก
2. ก้มพอประมาณ
3. จุ่มให้ลึกเข้าตรงหว่างขา
4. กลับมายืนในท่าตรง
5. ชูมือไปข้างหน้าพร้อมแยกเท้าขวาออก
6. ก้มพอประมาณ
7. จุ่มให้ลึกเข้าตรงหว่างขา
8. กลับมายืนในท่าตรง

 ท่าที่ 6 ” ศึกข้ามเศียร ”
ท่าเตรียมอยู่ในท่ายืนตรง
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. ชูกำปั้นตั้งฉากทั้งสองข้าง
พร้อมแยกเท้าซ้ายออก
2. ชกกำปั้นมือซ้ายข้ามหัว
3. กลับมาตั้งฉาก
4. ลดมือลงยืนตรง
5. ชูกำปั้นตั้งฉากทั้งสองข้าง
พร้อมแยกเท้าขวาออก
6. ชกกำปั้นมือขวาข้ามหัว
7. กลับมาตั้งฉาก
8. ลดมือลงยืนตรง

 ท่าที่ 7 ” เวียนรอบตัว ”
ท่าเตรียมอยู่ในท่ายืนตรง
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. กำมือแบบกำปั้นเอามือซ้ายกุมมือขวา
พร้อมแยกเท้าซ้าย
2. เหวี่ยงกำปั้นเวียนรอบไปทางซ้าย
3. กลับมากุมมือเหมือนเดิม
4. อยู่ในท่าตรง
5. กำมือแบบกำปั้นเอามือซ้ายกุม
มือซ้ายพร้อมแยกเท้าขวา
6. เหวี่ยงกำปั้นเวียนรอบไปทางขวา
7. กลับมากุมมือเหมือนเดิม
8. กลับมาอยู่ในท่าตรง

 ท่าที่ 8 “ทัวร์ข้างหลัง”
ท่าเตรียมอยู่ในท่ายืนตรง
มี 4 ยก ยกละ 8 ท่า

1. ก้มลงเอามือท้าวพื้น
2. เหยียดเท้าไปข้างหลัง
3. ชักเท้ากลับมาในท่าเอามือท้าวพื้น
4. ลุกขึ้นยืนตรง
5. ก้มลงเอามือท้าวพื้น
6. เหยียดเท้าไปข้างหลัง
7. ชักเท้ากลับมาในท่าเอามือท้าวพื้น
8. ลุกขึ้นยืนตรง

 ท่าที่ 9 ” ตั้งยุบข้อ ”
ท่าเตรียมอยู่ในท่าวิดพื้นแล้วนับ
ให้นับเป็นครั้งเช่น 10,20 ครั้ง
 ท่าที่ 10 ” ต่อตบมือ ”
ท่าเตรียมอยู่ในท่าตรงให้นับครั้ง เช่น 30 ครั้ง
ให้นับ 2 ครั้ง เช่น หนึ่ง หนึ่ง , สอง สอง

1. กระโดดยกมือตบเหนือศรีษะ
พร้อมแยกเท้าทั้งสองข้าง
2. ให้ลดมือตบข้างตัวพร้อมกระโดดชิดเท้า
3. ทำไปจนครบ 30 ครั้ง พอถึงครั้งที่ 29 ให้ใช้คำว่า
เตรียม-เตรียม, หยุด-หยุด

หมายเหตุ:
ท่าที่ 1 ถึงท่าที่ 8 พอยก 4 นับถึง 6 ต่อไป
ใช้คำว่า เตรียม… หยุด
ข้อควรจำ: ท่าที่ 10 นับเลขคี่ให้กระโดดตบมือเหนือศรีษะ
นับเลขคู่กระโดดตบมือข้างตัว

ต้นกำเนิดกระบวนยุทธ์ ” สิบท่าพญายม ” ปรมาจารย์จาก
วิทยาลัยปกครอง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ถ้าท่านฝึกแล้ว มีสุขภาพพลานามัยแข็ง ?… แรงดี
ขออุทิศความดีนี้แก่ คณาจารย์จาก วิทยาลัยปกครอง
โดยเฉพาะ คุณชัยณรงค์ สุวรรณศิลป์ อดีต
หัวหน้าสำนักงานกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง ผู้เผยแพร่วิชานี้
ที่มาจาก: Forward Mail

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s